Huisregels – Goed om te weten

NIET TOEGESTAAN
Niet toegestaan zijn

  • algemeen verboden middelen
  • maskers
  • namaak wapens
  • (vuur)wapens
  • drugs
  • gevaarlijke voorwerpen zoals paraplu’s met scherpe punten
  • eigen eten & drank
  • blik & glaswerk
  • huisdieren
  • professionele foto, film en andere opnameapparatuur zonder toestemming van de organisatie

 

DRUGS
Handel in en/of gebruik van (soft en/of hard)drugs is ten strengste verboden. Bij overtreding wordt de politie gealarmeerd.

 

BETREDEN OP EIGEN RISICO
Bezoekers betreden en wonen de evenementen bij op eigen risico. De organisatie is niet verantwoordelijk voor enige vorm van lichamelijk of geestelijk letsel als gevolg van een bezoek. Hieronder valt ook eventuele gehoorbeschadiging.

 

BEELDMATERIAAL & PRIVACY
Bij het betreden van de evenementlocatie (Cultureel Centrum Corneliushuis) geeft u toestemming aan de organisatie en zijn partners om u in beeld te brengen, zowel statisch als dynamisch. Beroepen op privacy is hierbij uitgesloten. Ook kunnen geen andere rechten worden ontleend aan gemaakte opnamen en is de organisatie gerechtigd alle op het terrein gemaakte beelden te publiceren.

 

HOUD U AAN ONZE HUISREGELS
In het Corneliushuis bent u verplicht zich te houden aan de huisregels en aanwijzingen te volgen van organisatie, beveiliging, medisch team en/of andere partijen betrokken bij het evenement.

 

NIX 18
Het is verboden voor bezoekers jonger dan 18 jaar alcoholische dranken te kopen, aan te nemen of te nuttigen. Bij twijfel wordt gevraagd naar een (geldig) legitimatiebewijs welke u te allen tijde dient te kunnen tonen. • Overtreding van de huisregels kan verwijdering tot gevolg hebben.