Ex-Prins en drager van de “Bok mit de gouwe heuere” Jan Vrolings overleden

Vieër zint verdreetig en aagesjlage durch ’t onverwachte sjterve va.

 

Jan Vrolings

 • Drager va de “Bok mit de gouwe heuere”
 • Prins 1972
 • Mede-oprichter va de Ex-prinsenvereniging
 • Oad besjtuurslid & penningmeester va de Bokkeriejesj & Ex-prinsen va de Bokkeriejesj
 • Lid va de Ex-prinsen va de Bokkeriejesj
 • Drager va de Orde va Verdeenste va de Federatie va Heëlesche Carnavalsverenigingen

Jan woa vöäle joare langk inne va de groeëte insprators va de “Vasteloavend op Groeët Ghen Heij”. Mit hem verleeze v’r inne sjtuwende krach veur ut verengingslaeve va Ghen Heij in ut algemein en veur de Bokkeriejesj en Ex-prinsen in ut bizonger. Zieën enthousiasme, vrundjsap, tomeloze inzat en humor zulle v’r noëts vergaete.

V’r wunsje Hannie en aoch zien noaste femilie vöäl sjterkte toe um dit groeëte verlees te kinne drage.

Carnavalsvereniging “De Bokkeriejesj” Anno 1898 Groeët Ghen Heij.
Besjtuur, Prins Colin I, Roadslede, Ieëreroadslede
Besjtuur en Lede va de Ex-Prinsen va C.V. de Bokkeriejesj

 


Met verdriet en aangeslagen hebben wij kennis genomen van het overlijden van 

 

Jan Vrolings

 • Drager van de “Bok mit de gouwe heuere”
 • Prins 1972
 • Mede-oprichter van de Ex-prinsenvereniging
 • Oud bestuurslid & penningmeester van de Bokkeriejesj & Ex-prinsen van de Bokkeriejesj
 • Lid van de Ex-prinsen van de Bokkeriejesj
 • Drager van de Orde van Verdienste van de Federatie van Heerlense Carnavalsverenigingen

Jan was vele decennia lang een van de grote inspiratoren van de “vasteloavend op Groeët Ghen Heij”. Met hem verliezen we een stuwende kracht voor het verenigingsleven van Heerlerheide in het algemeen en voor de Bokkeriejesj & Ex-prinsen in het bijzonder. Zijn enthousiasme, vriendschap, tomeloze inzet en humor zullen wij nooit vergeten.

Wij wensen Hannie en ook de naaste familie veel sterkte toe om dit grote verlies te kunnen dragen.

 

Carnavalsvereniging “De Bokkeriejesj” Anno 1898 Groeët Ghen Heij.
Bestuur, Prins Colin I, Raadsleden, Ere-raadsleden
Bestuur en Leden van de Ex-Prinsen van C.V. de Bokkeriejesj